Introduktion

Vid Danderyds sjukhus pågår nu full aktivitet med att uppföra en ny vårdbyggnad, byggnad 61. Totalt blir byggytan 33 900 kvadratmeter fördelat på 14 våningar.
På Wisecure är vi väldigt stolta över att ha bidragit till projektet med tätningslösningar bland annat för fjärrvärme-, fjärrkyla- och spillvattenrör. Tätningarna skyddar effektivt mot både skadlig markradongas och högt grundvatten.