Wisecure PFP FR Brandtejp har utformats för att upprätthålla brand- motståndet hos separerande väggar och golv där de bryts av en eller flera byggnadstjänster.

Skivan består av en kärna av stenull, tätad med Wisecure PFP FR Beläggning på 1 eller båda sidorna. Val av skiva belagd på 1 eller båda ytorna bestäms av installationsöverväganden och brandmotståndskrav. När den installeras på plats ska Wisecure PFP FR Skiva användas med Wisecure PFP FR Akryl för tätning runt servicegenomföringar och den intilliggande avskiljande konstruktionen.

Varje rörlindning består av en grafitbaserad reaktiv svällande remsa, som reagerar på värme och stänger öppningen som det mjukgörande plaströret eller rörisoleringen lämnar vid en brand.

Rörlindningen monteras helt runt rören eller isoleringen och fästs med den självhäftande fliken. Det ringformiga utrymmet runt rörlindningen tätas med Wisecure PFP FR EX bruk eller Wisecure PFP FR-skivor.

Här kan du ladda ner mer produktinformation om Wisecure Brandtejp

Ladda ner produkt datablad