Introduktion

Just nu pågår expansionen av Lisebergs nöjespark för fullt.

I projektet ingår bland annat uppförandet av Hotellet Grand Curiosa med 457 rum och vattenvärlden Oceania

med en total badyta av nästan 10 000 kvm och 14 nya attraktioner.

Wisecure och Falkenbergs Rör är med och säkerställer att rörgenomföringar

säkras mot framtida läckage.

Serien Compakt borrhålstätningar är idealisk för att täta mot vätskeläckage och markradon

kring allt från gasledningar till mjukare rör av plast.