Designad för att förhindra spridning av brand och rök genom fogar och öppningar i brandklassade väggar och golv (inklusive öppningar som bildas runt byggnadsgenomföringar); Wisecure PFP FR Acrylic kommer också att bibehålla den akustiska designprestandan.

När det utsätts för atmosfäriska förhållanden härdar tätningsmedlet, men det kommer att behålla en viss elasticitet för fogrörelser. Under brandexponering skapar Wisecure PFP FR Acrylic en robust brandtät- ning genom bildandet av en hållbar svällande kol.

Wisecure PFP FR Akryl kan användas med ett lämpligt fyllnadsmate- rial, t.ex. stenull eller Wisecure PFP FR underlagsmaterial för att säk- erställa korrekt förhållande mellan bredd och djup och för att minska krympningen av tätningsmedlet under härdningen. Minsta djup och maximal bredd på skarvarna ingår i monteringsanvisningen.

När det utsätts för atmosfäriska förhållanden härdar tätningsmedlet, men det kommer att behålla en viss elasticitet för fogrörelser. Under brandexponering skapar Wisecure PFP FR Acrylic en robust brandtät- ning genom bildandet av en hållbar svällande kol.

Wisecure PFP FR Akryl kan användas med ett lämpligt fyllnadsmate- rial, t.ex. stenull eller Wisecure PFP FR underlagsmaterial för att säk- erställa korrekt förhållande mellan bredd och djup och för att minska krympningen av tätningsmedlet under härdningen.

Här kan du ladda ner mer produktinformation om Wisecure brandskyddsfog

Ladda ner produkt datablad