WISECURE W802 RADONTÄTNING

Vilken poäng är det att ha ett vackert hus om det långsamt kan förgifta din familj eller boende. Det är därför vi uppfann W802. Det är en osynlig radontätning mot radon och läckor som byggs in i väggen eller golvet. W802 är vårt populäraste och bästa radontätning som säkrar miljontals familjer, byggnader och hem över hela världen varje dag.

WiSecure™ W802 är vår bästa radontätning och är en av de mest effektiva barriärerna mot vatten och markradongas på marknaden. Hälsoproblem uppstår vanligtvis när radondöttrar kommer in i våra luftvägar och lungor när vi andas. Där sänder de ut joniserad strålning, främst i form av alfapartiklar, som kan orsaka lungcancer.

Radon är en radioaktiv inert gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen är svår att upptäcka då den är osynlig och inte kan luktas eller smakas.

Markbunden luft innehåller alltid höga radonhalter, vilket gör att bostäder är särskilt utsatta. Lufttrycket är vanligtvis lägre inomhus än utomhus på grund av temperaturskillnaden och effektiv ventilation. Radonhaltig luft från marken kan därför lätt sugas in i byggnaden genom fundamenten om de inte tätas där t.ex. rör passerar genom grundplattan.

Ingjutningsring för vatten- och/eller radontätning av runda rör i betongväggar och golv.

Med Wisecure kan vatten och andra gaser inte läcka igenom på grund av den extremt starka tätningen som hindrar det från att tränga igenom. Produkter som W802 är det ultimata valet att använda för att säkra innan det händer

WiSecure™ W802 radontätning kan snabbt och enkelt monteras direkt på röret och bäddas sedan in i betongväggen eller golvet. Resultatet är en säker tätning som säkerställer att ingen radongas eller vatten passerar genom rörtätningarna. Tätningen passar de flesta modeller av golvbrunn.

W802 unika profildesign skapar en effektiv tätning mellan röret och betongen. W802 används där röret inte kommer att utsättas för större axiella rörelser och finns som standard i dimensioner från 16 mm upp till 2 000 mm.

Utan Wisecure kan läckage tränga igenom från marken och in i huset, skada människor, skada ägodelar och tillgångar inuti byggnaden. Det är viktigt att säkra med produkter som W802

WiSecure™ W802 kan snabbt och enkelt monteras direkt på röret och bäddas sedan in i betongväggen eller golvet. Resultatet är en säker tätning som säkerställer att ingen radongas eller vatten passerar genom rörtätningarna. Tätningen passar de flesta modeller av golvbrunn.

W802 unika profildesign skapar en effektiv tätning mellan röret och betongen. W802 används där röret inte kommer att utsättas för större axiella rörelser och finns som standard i dimensioner från 16 mm upp till 2 000 mm.

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden. På så sätt strävar man fram emot att bygga hållbart.

Vi på Wisecure tycker det är viktigt med produktens funktion som räddar liv. Inte minst lika viktigt är det att sträva mot en hållbar utveckling, vid framställningen av våra produkter nu och för framtiden. Därför är vi stolta att vi nu av Byggvarubedömningens alla kriterier fått totalbedömningen av vår produkt W802 accepterad inom deras kärnvärden. Det är vad vi kallar win win.

Här finns mer information om Byggvarubedömningen
www.byggvarubedomningen.se

Här kan du ladda ner vårt produktblad för Wisecure W802

Ladda ner produktblad Ladda ner datablad