Wisecure ventilationstorn

Wisecure ventilationstorn är tillverkade helt i plast och är avsedda att ersätta motsvarande rör i gjutjärn vid ventilering av fjärrvärmekammare eller andra underjordiska utrymmen. Tornen är väl utprovade och finns sedan flera år tillbaka monterade hos ett flertal energibolag i Sverige. Med ett antal olika dimensioner och utföranden kan de monteras på de flesta förekommande rördimensionerna. Versionen med avtagbart galler underlättar också vid rensning av tornet från utsidan. Avluftarna finns i T-modell och H-modell med rund toppkåpa, och kan dessutom levereras i olika dimensioner och utföranden med fast eller avtagbar överdel. För kommunicerande system kan vi förbereda tornen med 4/5G antenn som enkelt kan anslutas till övervakningsenheter.Ventilationstornen har låg vikt, är väldigt lätta att montera, behöver inte målas och utsätts inte för rostangrepp som vanliga ståltorn vilket gör att underhållskostnaderna kan minimeras. Rostar inte, Låg underhållskostnad, Enkel montering, inbyggda antenn, flera dimensioner.

Wisecure W700 serie övergångskopplingar

Den dimensionella flexibiliteten hos W700-kopplingar säkerställer rörtätning på de flesta rörmaterial exempelvis plast, gjutjärn, asbestcement, lera, betong, stål och koppar. Våra W700-kopplingar är alla märkta med artikelnummer och storlek. W701-serien är för anslutning av rör med samma diameter medan W702 är dimensionerad för anslutning av rör med olika diameter. Våra kopplingar är tillverkade i EPDM med slangklämmor av rostfritt stål.

Wisecure NB 530/900 nedstigningsbrunnar

Anpassade lösningar för fjärrvärmekammare!
Nedstigningsbrunn NB 530/900 är tillverkad i rotationsgjuten polyeten. Brunnen är anpassad för gjutjärnsbetäckningar med diameter 600 mm eller större, är avsedd att användas som genomgångsbrunn i kammartak vid nyinstallation och vid ombyggnad av fjärrvärmekammare. Nedstigningsbrunnens konstruktion, som är ett nytänkande med avseende på monteringsarbetet, har utvecklats och utvärderats tillsammans med driftpersonal hos Göteborgs Energi AB. Den nya brunnen behöver inte gjutas fast i kammartaket vilket väsentligt underlättar monteringsarbetet och håller kostnaderna på en låg nivå. Brunnen monteras i stället som en kåpa över de betongringar som gjutjärnsbetäckningen vilar på.

Wisecure NB 560/600 nedstigningsbrunnar för ingjutning

Nedstigningsbrunn NB 560/600 är tillverkad i rotationsgjuten polyeten och är framtagen för ingjutning i tak på fjärrvärmekammare och liknande utrymmen under mark, både vid nyanläggningar och vid reparationer av äldre otäta kammartak. Brunnslocket har en tätning av gummi och är isolerat med polyuretan vilket ger ett vattentätt och värmeisolerande brunnslock.