Wisecure ventilationstorn

Wisecure ventilationstorn är tillverkade helt i plast och är avsedda att ersätta motsvarande rör i gjutjärn vid ventilering av fjärrvärmekammare eller andra underjordiska utrymmen. Tornen är väl utprovade och finns sedan flera år tillbaka monterade hos ett flertal energibolag i Sverige. Med ett antal olika dimensioner och utföranden kan de monteras på de flesta förekommande rördimensionerna. Versionen med avtagbart galler underlättar också vid rensning av tornet från utsidan. Avluftarna finns i T-modell och H-modell med rund toppkåpa, och kan dessutom levereras i olika dimensioner och utföranden med fast eller avtagbar överdel. För kommunicerande system kan vi förbereda tornen med 4/5G antenn som enkelt kan anslutas till övervakningsenheter.Ventilationstornen har låg vikt, är väldigt lätta att montera, behöver inte målas och utsätts inte för rostangrepp som vanliga ståltorn vilket gör att underhållskostnaderna kan minimeras. Rostar inte, Låg underhållskostnad, Enkel montering, inbyggda antenn, flera dimensioner.

Wisecure W700 serie övergångskopplingar

Den dimensionella flexibiliteten hos W700-kopplingar säkerställer rörtätning på de flesta rörmaterial exempelvis plast, gjutjärn, asbestcement, lera, betong, stål och koppar. Våra W700-kopplingar är alla märkta med artikelnummer och storlek. W701-serien är för anslutning av rör med samma diameter medan W702 är dimensionerad för anslutning av rör med olika diameter. Våra kopplingar är tillverkade i EPDM med slangklämmor av rostfritt stål.

Wisecure NB 530/900 nedstigningsbrunnar

Anpassade lösningar för fjärrvärmekammare!
Nedstigningsbrunn NB 530/900 är tillverkad i rotationsgjuten polyeten. Brunnen är anpassad för gjutjärnsbetäckningar med diameter 600 mm eller större, är avsedd att användas som genomgångsbrunn i kammartak vid nyinstallation och vid ombyggnad av fjärrvärmekammare. Nedstigningsbrunnens konstruktion, som är ett nytänkande med avseende på monteringsarbetet, har utvecklats och utvärderats tillsammans med driftpersonal hos Göteborgs Energi AB. Den nya brunnen behöver inte gjutas fast i kammartaket vilket väsentligt underlättar monteringsarbetet och håller kostnaderna på en låg nivå. Brunnen monteras i stället som en kåpa över de betongringar som gjutjärnsbetäckningen vilar på.

Wisecure NB 560/600 nedstigningsbrunnar för ingjutning

Nedstigningsbrunn NB 560/600 är tillverkad i rotationsgjuten polyeten och är framtagen för ingjutning i tak på fjärrvärmekammare och liknande utrymmen under mark, både vid nyanläggningar och vid reparationer av äldre otäta kammartak. Brunnslocket har en tätning av gummi och är isolerat med polyuretan vilket ger ett vattentätt och värmeisolerande brunnslock.

Manschetter RottoX – För borrhål som klarar axiell rörelse

RottoX VDW klarar axiell rörelse +/- 25 mm och viss excentrisk förskjutning. För borrhål 150-1000 mm Tät upp till 1 bar. RottoX VDW OD klarar rörböjning max 20°. För borrhål 150-900 mm Tät upp till 1 bar. RottoX Temp Skydd för rör i rör Dimensioner från 50×125 till 1100×1200 mm Klarar viss axiell rörelse och böjning.

Ändmanschetter – fukt- och smutsskydd

Modell DU Har rostfria klämmor EPDM. Mediarör 20-762 mm. Mantel 90-365 mm. Modell KT har rostfria klämmor EPDM. Mediarör10-508 mm. Mantel110-610 mm. Klarar axiell rörelse. Modell DU Step har rostfria klämmor EPDM. En modell för max mantelrör 110 mm. Mediarör 16, 20, 25, 32, 40 ,50, 63, 75 och 90 mm.

Tätningssystem NOFIRNO® – ett mångsidigt tätningssystem

Nofirno är ett mångsidigt tätningssystem med en livslängd på 50 år eller mer.
Ger skydd mot; vatten, gnagare, kemikalier, mekanisk påverkan, gas och rök, brand och korrosion. Nofirno ® består av obrännbara elastiska stödhylsor och en tätningsmassa med mycket låg miljöpåverkan. (Byggvarubedömningen, Trafikverket Chemsoft)
Systemets flexibilitet gör att det kan användas för att täta ”ojämna” öppningar med flera rör eller kablar.
Nofirno ® tål vibrationer, sträckningar och utvidgning utan att gå sönder. Brandklass EI60 till EI240. Kan installeras vid -25° C till +60 ° C. Arbetstemperatur -50 ° C till +180 ° C. Trycktestad upp till 10 bar. EX-säker. Gnagarsäker. Används i Offshore industrin.

Glidskor – för rör i skyddsrör

Finns i stål och plast beroende på applikation och rörvikt. Enkelt montage. Brett sortiment för rör DY 25 mm upp till DY 2500 mm.