Om Wisecure

I över 40 år har WiSecure-tätningar hjälpt fastighetsägare, entreprenörer, energibolag och industri att säkra byggnader och andra utrymmen mot vattenläckage och skadligt markradon.
Idag innehåller våra lösningar ett antal tätningsvarianter som används vid både nyproduktion och renovering.
Våra tätningar kan användas på alla typer av rörmaterial som plast, gjutjärn och betong.
För att säkerställa prestanda har 800-serien av tätningar genomgått rigorösa tester på institut i både Sverige och Tyskland.
Förutom lösningar mot läckage arbetar vi även med fläktar och nedstigningsbrunnar för underjordiska utrymmen.

På WiSecure tror vi på enkelhet i allt vi gör, oavsett om det handlar om att kontakta oss eller att montera våra produkter.
Snabbhet och kundservice är andra nyckelord som genomsyrar vår verksamhet. En verksamhet som vi alltid strävar efter att förbättra för våra kunders, affärspartners och anställdas skull.
Vi är alltid lyhörda för nya idéer och vi frågar efter våra kunders synpunkter för att kunna utvecklas som företag.

Kontakta Wisecure

WiSecure AB
Stuartsgatan 1
SE-504 68 Borås

+46(0)33-10 04 40
[email protected]
[email protected]

Karriär

Vi söker alltid efter bra medarbetare. Skicka din intresseanmälan till [email protected]