WISECURE COMPACT

Vårt kompakta tätningssystem är ett superflexibelt system. Den erbjuder nästan oändliga tätningsmöjligheter för väggöppningar av gas-, vatten- och avloppsrör samt för kablar. Compakt tätningssystem är ett trycktätt system.

Oavsett om du behöver installationen har vårt kompakta tätningssystem dig täckt. Vi har tillval till allt från fjärrvärme, flexibel wellpapp, kabel- och installationsskydd rörväggsgenomföringar, mot tryckande och icke-pressande vatten.

Det 40 mm breda gummielementet komprimeras med hjälp av metallskivor. Compact tätar det ringformade utrymmet mellan bärröret och höljesröret/kärnhålet mot vatten och gas.

För fjärrvärmerörsvägggenomföringar som utsätts för ett förväntat vattentryck på större 0,1 bar rekommenderar vi att man använder Compact, speciellt med förisolerade eller korrugerade rör.

Med Wisecure kan vatten och andra gaser inte läcka igenom på grund av den extremt starka tätningen som hindrar det från att tränga igenom. Produkter som Wisecure Compact är det ultimata valet att använda för att säkra innan det händer

Wisecure Compact typ Varia är flexibel: som en tillfällig blindplugg mot icke-pressande vatten eller som en enkel genomföring för pressvatten. Tätningsområdet för Varia 1.5 för ett kärnhål ID 100 mm är kontinuerligt från 18 mm – 65 mm på grund av de små stegen (5 mm) per ring. Typen Varia 1.0 för kärnborrat hål ID 100 mm är speciellt användbar för eftermontering av vägggenomföringar för serviceledningar. Varia ND 150 och ND 200 t.ex. Tätar ett kärnborrat hål ID 150 mm och 200 mm och kan användas för fyra olika bärrörsstorlekar. Tack vare den mjuka gummikvaliteten är tätningarna speciellt lämpade för plaströr.

Utan Wisecure kan läckage tränga igenom från marken och in i huset, skada människor, skada ägodelar och tillgångar inuti byggnaden. Det är viktigt att säkra med produkter som Wisecure Compact

Wisecure Compact typ Varia är flexibel: som en tillfällig blindplugg mot icke-pressande vatten eller som en enkel genomföring för pressvatten. Tätningsområdet för Varia 1.5 för ett kärnhål ID 100 mm är kontinuerligt från 18 mm – 65 mm på grund av de små stegen (5 mm) per ring. Typen Varia 1.0 för kärnborrat hål ID 100 mm är speciellt användbar för eftermontering av vägggenomföringar för serviceledningar. Varia ND 150 och ND 200 t.ex. Tätar ett kärnborrat hål ID 150 mm och 200 mm och kan användas för fyra olika bärrörsstorlekar. Tack vare den mjuka gummikvaliteten är tätningarna speciellt lämpade för plaströr.

Vårt Compact Seal-system är ett expanderande system. Här är några av våra viktigaste systemkomponenter. Compact Seal Varia, Compact Seal Standard, Compact Seal MultiCable, Compact Seal Varia Multi & Kompakt tätning WR Super Soft

Här kan du ladda ner mer information

Wisecure Compakt Standard
Ladda ner produktblad Ladda ner datablad

Wisecure Compakt Vari
Ladda ner produktblad Ladda ner datablad

Wisecure Compakt Multi
Ladda ner produktblad Ladda ner datablad