WISECURE AIR

Wisecure Air-produkter är den mest effektiva barriären mot farlig och giftig markradongas på marknaden. Hälsoproblem uppstår vanligtvis när radondöttrar kommer in i våra luftvägar och lungor när vi andas. Där sänder de ut joniserad strålning, främst i form av alfapartiklar, som kan orsaka lungcancer.